KTN SIIVOUSPALVELUT VUODEN 2023 KATSAUS

Vuosi 2023 on pyyhitty kuvainnollisesti pinnoilta ja siirrytty vauhdikkaasti vuoteen 2024. Tässä artikkelissa käymme läpi mennyttä vuotta ja sen sisältäneitä tapahtumia!

Maailman terveystilanne vaikuttaa puhtausalaan

Viime vuosina maailmanlaajuinen terveystilanne on vaikuttanut siivousalaan huomattavasti. Maailmanlaajuinen pandemia toi mukanaan siivousalalle positiivista kehitystä ja kasvua, joiden myötä myös siivouspalveluiden laatuun ja tehokkuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tämä näkyi myös hallittuna kasvuna viime vuoden aikana.

KTN Siivouspalveluiden tavoitteena on tuottaa vuoden jokaisena päivänä kokonaisvaltaista ja ympäristöystävällistä palvelukokonaisutta. Käytössämme on pääsääntöisesti Kiillon Pro Natura sarja, jonka Natura-merkki viestii, että käytetyt raaka-aineet ovat fossiilivapaita ja biohajoavia.

Kestävää kehitystä edistävä Kiilto Pro Natura on laadukas ammattisiivouksen tuotesarja, jonka käyttöön olemme olleet todella tyytyväisiä. Meille myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti on osoitus sinnikkäästä ja pitkäjänteisestä työstämme siivousalan ympäristöystävällisten menetelmien kehittämisessä.

KTN:lle ympäristö huolehtiminen on osa laajempaa vastuullista lähestymistapaa, johon kuuluu muun muassa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja osallistuminen Työ ei syrji-kampanjaan – ja kannustamme muitakin vastuulliseen toimintaan. Seuraamme tarkasti alamme uusia tuulia ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta.

Systemaattista työtä kohti kokonaisvaltaista palvelua

Me KTN:llä haluamme olla mukana kehittämässä tulevaisuuden siivouspalveluita kokonaisvaltaisena ja entistä ympäristöystävällisempänä palveluna.

Olimme vuonna 2023 mukana Elinkeinoelämän Keskusliiton vastuullisuustyöryhmässä, jossa edustajanamme toimi toimitusjohtajamme Ilkka Syrjälä. EK:n vastuullisuustyöryhmän tarkoituksena oli käsitellä mm. Vastuullisuuden ajankohtaisimpia aiheita keskittyen erityisesti yritysten kohtaamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Vastuullisuus voi olla merkittävä kilpailuedun lähde sellaisille yrityksille, jotka panostavat etupainotteisesti ja kunnianhimoisesti omiin ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin. Korkean lähtötason ansiosta monella suomalaisella pk-yrityksellä on voitettavanaan kansainvälisen tason kilpailuetua.

EK on laatinut pk-yrityksiä palvelevan faktapaketin, johon on tiivistetty vastuullisuuden vaikutukset kilpailukykyyn, tuoreimmat tutkimustulokset ja vastuullisuutta koskeva EU-lainsäädäntö.

Vuoden 2023 aikana osallistuimme myös ”Ratkaisuja monimuotoiseen työelämään” keskusteluun, sekä valtakunnalliseen Puhtauspäivään.

Keski-Uudellamaalla järjestetyssä ”Ratkaisuja monimuotoiseen työelämään” keskustelussa pääsimme kertomaa työelämän monimuotoisuudesta ja siivousalan kehityksestä Jonne Syrjälän toimesta. Keskustelussa käytiin läpi mm. Toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja täsmätyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistämisestä.

Valtakunnallisena Puhtauspäivänä osallistuimme #kiitäsiivoojaa päivään, jonka tarkoituksena on nostaa esiin puhtausalan ammattilaisten tekemää näkymätöntä, mutta arvokasta työtä. 

Kiitos asiakkaille ja henkilöstölle

Haluamme kiittää asiakkaitamme sekä jokaista henkilöstön jäsentä kuluneesta vuodesta 2023. KTN Siivouspalveluiden kasvu pysyi koko vuoden hallittuna ja kokoajan kehittyvä siivousala sekä puhdistusaineet ja pintamateriaalit, loivat haasteita, joihin koko henkilöstömme vastasi vahvalla osaamisella ja ammattitaidolla. Pääsimme vuoden 2023 aikana juhlistamaan myös hienoa merkkipaalua, kun Mika Auvilahdelle myönnettiin Keskuskauppakamarin hopeinen ansiomitali yli 20 vuotta kestäneestä työurasta KTN:llä.

Vuonna 2024 tavoitteenamme on jatkaa puhtausalan kehittämistä entistä vastuullisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi!