KTN Siivouspalvelut valittu EK:n vastuullisuustyöryhmään

KTN Siivouspalvelut on vuonna 1995 perustettu siivousalan perheyritys, joka tarjoaa vastuullisia ja ympäristöystävällisiä siivouspalveluita niin yrityksille, taloyhtiöille kuin kotitalouksille. 

KTN Siivouspalvelut on tehnyt työtä vastuullisemman ja ympäristöystävällisemmän työn puolesta jo vuosia. Tästä tuloksena yritykselle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti osoituksena sinnikkäästä ja pitkäjänteisestä työstä siivousalan ympäristöystävällisten menetelmien kehittämisestä. 

Yhdessä luomassa kilpailuetua

Nyt KTN Siivouspalvelut on valittu osaksi Elinkeinoelämänkeskusliiton PK-vastuullisuustyöryhmää, joka koostuu 16 yritysedustajasta eri toimialoilta. 

Vastuullisuustyöryhmä tulee toimimaan projektiomaisesti vuoden 2023 ajan. Ryhmän päätavoitteena on luoda näkemystä siitä, miten vastuullisuudesta tehdään kilpailuetu suomalaisille pk-yrityksille, sekä miten tällä vahvistetaan Suomen maakuvaa vienninedistämisen tueksi. 

Ryhmä kokoontuu vuoden 2023 aikana useampaan otteeseen käsittelemään muunmuassa vastuullisuuden asiankohtaisimpia aiheita keskittyen erityisesti yritysten kohtaamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kokousten perusteella Elinkeinoelämän keskusliitto koostaa raportin, joka tukee koko Suomen pk-kenttää sekä toimii viestinä päätöksen tekijöille. 

KTN Siivouspalveluiden edustajana vastuullisuustyöryhmässä toimii toimitusjohtaja Ilkka Syrjälä.

”On hienoa olla osana ryhmää ainoana puhtausalan edustajana kehittämässä vastuullisuudesta kilpailukykyä ja tapaa toimia Pk-sektorilla ja jakaa kokemuksia omista havainnoista vastuullisuuden saralla” Syrjälä kommentoi.