Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Konkreettisia ympäristötekoja nyt ja jatkossa

KTN:llä vastuullisuus tarkoittaa kestävällä tavalla toimimista muun muassa ympäristöasioissa. Kesällä myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti osoittaa, että yrityksessä on tehty oikeita valintoja ympäristöystävällisten menetelmien kehittämisessä ja että näitä valintoja sitoudutaan tekemään myös jatkossa.

”Vastuu ympäristöstä ja ympäristön hyvinvoinnista on kiinteä osa KTN:n arvomaailmaa. Suomen Luonnosuojeluliiton myöntämä Ekokompassi-sertifikaatti kertoo, että teemme ympäristön kannalta oikeita asioita nyt – ja myös tulevaisuudessa.”

– Jonne Syrjälä, KTN Siivouspalvelut

Ekokompassi-sertifikaatin myöntää  Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. Sertifikaatin saaminen ei ole yritykselle läpihuutojuttu. Jo ennen ensimmäistä auditointia KTN on laatinut Luonnonsuojeluliiton tuella perusteellisen ympäristöohjelman. Ohjelma sisältää sekä tavoitteet että konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.

Suomen Luonnonsuojeluliiton tuella laadittua ympäristöohjelmaa päivitetään vuosittain, ja tavoitteet myös tarkastetaan vähintään vuosittain. Kolmen vuoden välein toteutettavan auditoinnin aikana Luonnonsuojeluliitto arvioi objektiivisesti, onko ympäristöohjelmassa pysytty ja onko ohjelman tavoitteet saavutettu.

Ekokompassin kymmeneen kriteeriin pääset tutustumaan täällä.

”Luonnonsuojeluliiton myöntämä sertifikaatti on osoitus aidosta tahtotilastamme toimia oikein ja sitoutua pitkäjänteiseen ympäristöystävällisyyteen”, valottaa KTN:n tuotepäällikkö Jonne Syrjälä.

ekokompassi vastuullisuus

Ekokompassi-sertifikaatti – Ei viherpesua vaan konkreettista ympäristöystävällisyyttä

KTN Siivouspalveluissa vastuullisuusajattelu on läpäissyt koko toiminnan jo pitkään. Vastuuta kannetaan niin työntekijöiden kuin ympäristönkin hyvinvoinnista. Kyse on arvoista mutta ennen kaikkea konkreettisista valinnoista arjen työssä.

KTN Siivouspalvelujen arvovalintoja:

  • kestävät, laadukkaat siivousvälineet
  • siivoustekstiilien kierrättäminen
  • turhan vesikuorman välttäminen
  • ajokilometrien minimoiminen ja sähköinen liikkuminen

”Tällä hetkellä yksi tuotantoautoistamme on täyssähköinen, ja kaksi seuraavaa täyssähköistä autoa on tulossa. Tavoitteenamme on alkaa myös tuottaa liikkumiseen ja pyykkihuoltoon tarvittava sähkö itse. Toimipaikkamme katto on tarkoitus muuttaa lähitulevaisuudessa aurinkovoimalaksi”, kertoo Jonne Syrjälä.

Ympäristötietoisuus ja vastuulliset toimintatavat perustuvat yrityksen arvoihin, mutta ne ovat ennen kaikkea arjen valintoja. ”Kokonaisuutena vastuullinen toiminta on äärimmäisen monisäikeinen ja kokonaisvaltainen asia”, Jonne Syrjälä toteaa. ”Meillä KTN:llä on aito tahtotila toimia oikein ja sitoutua ympäristöystävällisyyteen. Siksi olikin tärkeää löytää luotettava, riippumaton kolmas osapuoli tarkastamaan objektiivisesti, olemmeko tehneet asioita oikein.”

Kun yritys kutsuu Suomen Luonnonsuojeluliiton arvioimaan omaa vastuullisuustoimintaansa, silloin ympäristöystävällisyyden kanssa ollaan tosissaan. Asiakkaalle Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sen, että oikeita asioita on tehty ja niitä aiotaan tehdä ryhdikkäästi myös jatkossa. Katse on huomistakin pidemmällä.

KTN-ympäristölupaus

Yritystoimintamme keskiössä ovat henkilökunta, asiakas ja ympäristö.

Käytämme ympäristöystävällisiä aineita, välineitä ja menetelmiä.

Tavoitteemme vuoteen 2026 mennessä:

Toimipisteessämme käytettävä sähkö on 50 % omavaraista.

Liikkumisesta aiheutuva hiilijalanjälki on 50 % nykyistä pienempi.

Työntekijät – ympäristö – asiakkaat

Ekokompassi-sertifikaatti on osa laajaa, vastuullista lähestymistapaa, johon kuuluu ympäristöstä huolehtimisen lisäksi muitakin tärkeitä aspekteja. KTN:ssä vastuullisuusajattelu liittyy ympäristön lisäksi myös työhyvinvointiin.

Myös asiakkaita kannustetaan eteenpäin vastuullisuuden tiellä:

Siivouspalveluja ostavan asiakkaan on hyvä pohtia omaa vastuutaan. Ympäristötietoinen asiakas tekee vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja – muun muassa siivousyritystä valitessaan.

ekokompassi

Lisätietoja