Siivouksen kotitalousvähennys – tärkeimmät faktat

Siivouksen kotitalousvähennys on oiva keino verohelpotuksiin. Kotitalousvähennystä voi hakea sellaisista kotitaloustyöstä, joita teetetään kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Asuntoa ei tarvitse omistaa, vaan asuminen tai oma käyttö riittää verovähennyksen perusteeksi. Kotitalousvähennystä voi hakea myös lähisukulaisen asunnossa suoritettavasta kotipalvelusta, mutta kotitalousvähennykseen on oikeutettu ainoastaan se henkilö, joka maksaa laskun. Verottajan määrittämä kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 2 250 euroa vuodessa ja omavastuu on 100€.

Siivoustyö on mahdollista liittää kotitalousvähennykseen, jos työn tekevä yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Näin haet kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennystä voi hakea kahdella eri tavalla. Menettelytapa riippuu kotipalvelusopimuksen, kuten esimerksiksi kotisiivoussopimuksen pituudesta. Jos olet käyttänyt yli 12 kuukautta saman, ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen tarjoamia siivouspalveluja on suositeltavaa hakea kotitalousvähennystä verokauden alussa. Tällaisessa tapauksessa kotitalousvähennystä haetaan verokortilla. Mikäli olet vasta tilannut kotipalvelun tai käytät kotisiivouspalveluja epäsäännöllisesti, kannattaa säilyttää kuitit ja pyytää siivouspalveluntarjoajalta yhteenveto vuoden aikana käyttämistäsi palveluista. Yhteenveto toimitetaan veroilmoituksen yhteydessä verottajalle.

Pitkäkestoinen kotipalvelusopimus pienentää veroprosenttia.

Mikäli kotisiivous perustuu pidempiaikaiseen yli vuoden pituiseen siivoussopimukseen, voi kotitalousvähennystä pyytää jo verokorttia hakiessa. Silloin vähennys vaikuttaa etukäteen koko vuoden veroprosenttiin. Toisin sanoen henkilö, jolla on voimassaoleva siivouspalvelusopimus, voi pyytää verottajalta matalamman ennakonpidätysprosentin, jossa kotitalousvähennys on jo ennakkoon huomioitu. Näin taloudellinen hyöty kotitalousvähennyksen käytöstä realisoituu saman tien, kun palkasta tai eläkkeestä jää suurempi osuus käteen. Uuden verokortin pystyy tilaamaan Verokortti verkossa -palvelusta. Verokortin päivityksen voi hoitaa myös puhelimitse tai verotoimistossa asioimalla.

Jos kotitalousvähennys on ilmoitettu verokorttihakemuksessa, verohallinto merkitsee sen valmiiksi myös esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos tiedot ovat oikein, vähennystä ei tarvitse ilmoittaa uudestaan.

Verokortti verkossa -palvelu.

Kotisiivouspalvelusta tehtävää kotitalousvähennystä voi hakea myös veroilmoituksella.

Veroilmoituksessa tarvittavat tiedot pystyy ilmoittamaan veroilmoitus verkossa -palvelussa tai paperisella veroilmoituslomakkeella täyttämällä liitelomakkeen numero 14. KTN-Kiinteistöpalvelut Oy antaa työstään aina esitäytetyt kotitalousvähennyshakemukseen tarvittavat asiakirjat, jotka kelpaavat sellaisenaan verottajalle. Suosittelemme silti säilyttämään kuitit, sillä verotoimisto saattaa haluta varmistaa lukujen olevan oikein.

Veroilmoitus verkossa -palvelu.

Arvonlisäveroton kotipalvelu eläkeläisille.

Kotipalvelun arvonlisäverottomaan tukipalveluun ovat oikeutettuja muun muassa eläkeläiset sekä henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden vuoksi. Arvonlisäveron osuus (24 %) vähennetään tällöin siivouspalvelun hinnasta. Lue verottajan ohjeet siitä, miten sosiaalihuoltopalvelut toimivat siivoustyön yhteydessä.

Miten lasketaan kotitalousvähennyksen määrä?

Olet oikeutettu maksimivähennykseen eli noin 2250 euron veroetuun, jos verovuoden aikana tilaamassasi siivouspalvelussa työn osuus on yhteensä noin 5 875 euroa. Laskennallisesti kaava menee näin: (työstä maksettu summa x 0,50) – 100 = verottajan myöntämä verohelpotus. Esimerkiksi suurimpaan mahdolliseen kotitalousvähennykseen päästään näin: (5 875 euroa x 40 % – 100 € (omavastuu)) = 2250 €

Lisää aiheesta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

KTN-fakta

Kotitalousvähennys siivoustyöstämme on verovähennyskelpoista

Olemme rekisteröitynyt työnantaja, joten kotitalousvähennys siivoustyöstämme on verovähennyskelpoista. Lähetämme aina alkuvuodesta verottajan hyväksymän yhteenvedon edellisen 12 kuukauden aikana tehdyistä töistä ja maksuista.